Tenisový kemp 2020

S ohledem na současnou situaci související s opatřeními ve vazbě na Koronavir jsme byli nuceni zrušit plánovaný tenisový kemp v italském Lignanu.

Z tohoto důvodu přicházíme s alternativní nabídkou na pořádání příměstského tenisového kempu v domácím prostředí na tenisových kurtech ve Stochově.

Pevně věříme, že tato forma alespoň částečně nahradí již tradiční tenisový kemp a navážeme na ročníky předcházející. Z hlediska sportovního zabezpečení a tréninkových možností bude zajištěno vše v odpovídající kvalitě, jak po stránce sportovní, tak volnočasové, kdy je pro účastníky připraven bohatý program.

Plakat_kemp_2020_Stochov
Přihláška Tenisový kemp 2020_Stochov

Partnery tenisového kempu jsou:

Skupina ČEZ, Město Stochov a Středočeský kraj, kterým patří poděkování za podporu.

Karel Klusák
vedoucí tenisového kempu