TK Stochov

Tenisový klub Stochov se již několik let snaží nabízet svým členům, ale také široké veřejnosti velice slušné zázemí, spojené jak se sportovním vyžitím, tak příjemným posezením, včetně možnosti pořádání soukromých oslav a akcí v prostorách TK Stochov.

Ke sportovnímu využití jsou k dispozici čtyři antukové dvorce, včetně tréninkové stěny, kdy samozřejmostí jsou šatny s kompletním vybavením včetně kompletního sociálního zařízení a sprch. Po sportovních výkonech je k dispozici útulná klubovna s barem s možností využití pro soukromé akce a dále je k dispozici také několik pokojů s možností ubytování.

 

Tenisový klub je otevřené zájmové sdružení, které mezi sebou rádo přivítá další zájemce o tento krásný sport, ale také třeba jen ty, kteří chtějí trávit volné chvíle v příjemném a klidném sportovním prostředí. V současné době Tenisový klub Stochov sdružuje na 63 členů, z toho 28 dospělých a 35 dětí do 15-ti let. V roce 2019 budou členové TK Stochov nastupovat v soutěžích družstev celkem se 3 družstvy dospělých, 1 družstvem dorostu, 1 družstvem staršího žactva, 2 družstva mladšího žactva.

 

Novinky:

Valná hromada TK Stochov, z.s. se uskuteční dne 30. března 2019 od 14.hodin v klubovně TK Stochov.

Pozvánka na valnou hromadu

Tenisový klub Stochov, z. s., Zborovská 317, 273 03   Stochov, IČ:48707619

svolává řádnou VALNOU HROMADU, která se uskuteční dne 30. 3. 2019 od 14.00 hodin v klubovně Tenisového klubu Stochov, U Stadionu 530, Stochov.

Program VH:

  1. Úvod
  2. Volba návrhové a mandátové komise
  3. Zpráva o činnosti TK Stochov za rok 2018
  4. Schválení účetní závěrky za rok 2018
  5. Schválení hráčských příspěvku na rok 2019
  6. Plán činnosti pro rok 2019
  7. Rozpočet klubu na rok 2019
  8. Různé

Členem TK Stochov, z.s., s právem účastnit se valné hromady mají členové TK Stochov, kteří mají k datu konání valné hromady uhrazen členský příspěvek pro rok 2019 ve výši 400,- Kč.

Členský příspěvek je hrazen bezhotovostním převodem na účet TK č. účtu: 108156664/0300, VS (variabilní symbol platby) datum narození (do zprávy pro příjemce napsat jméno).

Věc nezařazenou na program valné hromady lze projednat jen se souhlasem většiny hlasů přítomných členů spolku.

Roman Klusák, v.r.

prezident TK Stochov, z.s.

Pozvanka na valnou hromadu_2019

TENISOVÝ KLUB STOCHOV
TENISOVÝ KLUB STOCHOV07/11/2019 @ 11:03
Dnes nás čeká další slunečný den. Ráno a odpoledne trénujeme na kurtech, večer si užijeme pravou italskou zmrzlinu. Posíláme hezký pozdrav do studené ČR. :-)
TENISOVÝ KLUB STOCHOV
TENISOVÝ KLUB STOCHOV07/09/2019 @ 19:37
Dnešní den jsme si maximálně užili. Ráno jsme trénovali a měli kondiční cvičení. Odpoledne jsme si užili koupačku v moři. Momentálně domlouváme zítřejší mezinárodní utkání. :-) Držte nám palce. :-)
TENISOVÝ KLUB STOCHOV
TENISOVÝ KLUB STOCHOV07/07/2019 @ 19:46
TK Stochov pořádá od 5. do 13. 7. 2019 již tradiční mezinárodní tenisový kemp v italském Lignanu. Posíláme Vám hezký pozdrav od moře.
TENISOVÝ KLUB STOCHOV
TENISOVÝ KLUB STOCHOV06/30/2019 @ 16:47
Družstvo dospělých "B" se v soutěži družstev v Krajské soutěži IV. třídy umístnilo na 2.místě. GRATULUJEME!!
TENISOVÝ KLUB STOCHOV
TENISOVÝ KLUB STOCHOV06/30/2019 @ 16:44
Družstvo staršího žactva se v Krajské soutěži III. třídy umístnilo na krásném 2.místě. GRATULUJEME!!
TENISOVÝ KLUB STOCHOV
TENISOVÝ KLUB STOCHOV06/19/2019 @ 16:22
Tenisový klub Stochov, z.s. pořádá v letošním roce další "Příměstský tenisový kemp".Termín tenisového kempu je19. - 23.srpna 2019.